April 12, 2017

Hvad er Social Innovation?

Social Innovation

Social innovation handler om nye idéer, der løser samfunds- og miljømæssige behov og udvikler nye, bæredygtige løsninger til fremme af menneskers livsbetingelser.

Social innovation er gennemførslen af nye idéer (produkter, ydelser og organisations- og forretningsmodeller) der målrettet opfylder et samfundsmæssigt behov (mere effektivt end alternativerne), samtidigt med at det skaber nye sociale relationer eller partnerskaber.

Seed-funding primære investerings område er ideer, der er socialt innovative.

GODE IDEER, DER GØR EN FORSKEL